Θέλετε να σας καλέσουμε;

Εγγύηση - Επιστροφές

Όλα τα προϊόντα μας δίνονται με εγγύηση, εκτός αν αναγράφεται διαφορετικά.

Στη περίπτωση που δε μείνετε ευχαριστημένοι έχετε δικαίωμα επιστροφής εντός 14 ήμερων.