Θέλετε να σας καλέσουμε;
Ελληνικής κατασκευής

Καρέκλα CORNER LINE 230-39

Ελληνικής κατασκευής

Καρέκλα CORNER LINE 230X-39

Ελληνικής κατασκευής

Καρέκλα CORNER LINE 231-39

Ελληνικής κατασκευής

Καρέκλα CORNER LINE 231X-39

Ελληνικής κατασκευής

Καρέκλα CORNER LINE 232-39

Ελληνικής κατασκευής

Καρέκλα CORNER LINE 232X-39

Ελληνικής κατασκευής

Καρέκλα CORNER LINE 235-39

Ελληνικής κατασκευής

Καρέκλα CORNER LINE 236-27

Ελληνικής κατασκευής

Καρέκλα CORNER LINE 244-39

Ελληνικής κατασκευής

Καρέκλα CURVA LINE 168-42

Ελληνικής κατασκευής

Καρέκλα CURVA LINE 166-42

Ελληνικής κατασκευής

Καρέκλα CURVA LINE 167-42

Ελληνικής κατασκευής

Καρέκλα CURVA LINE 250-47

Ελληνικής κατασκευής

Καρέκλα QUATTRO LINE 243-39

Ελληνικής κατασκευής

Καρέκλα QUATTRO LINE 149-38

Ελληνικής κατασκευής

Καρέκλα QUATTRO LINE 36-181

Ελληνικής κατασκευής

Καρέκλα QUATTRO LINE 30-183

Ελληνικής κατασκευής

Καρέκλα ELEGANCE LINE 141Β-01

Ελληνικής κατασκευής

Καρέκλα ELEGANCE LINE 159-01

Ελληνικής κατασκευής

Καρέκλα ELEGANCE LINE 160ΝΜ-01

Ελληνικής κατασκευής

Καρέκλα ELEGANCE LINE 141Μ-01

Ελληνικής κατασκευής

Καρέκλα CLASSIC LINE 145Τ-01

Ελληνικής κατασκευής

Καρέκλα CLASSIC LINE 162Α-01

Ελληνικής κατασκευής

Καρέκλα CLASSIC LINE 163ΚΑ-06

Ελληνικής κατασκευής

Καρέκλα CORNER LINE 230-39

Καρέκλα ξύλινη CORNER LINE 230-39 με ιδιαίτερο design.

 • Ελληνικής κατασκευής
 • Υλικό :Δρυς/Οξιά
 • Δυνατότητα τοποθέτησης μεταλλικών ποδιών [230-27]
 • Επιλογή σε χρωματισμούς του ξύλου της αρεσκείας σας.
 • Επιλογή σε χρωματισμούς υφάσματος της αρεσκείας σας.

 

Ελληνικής κατασκευής

Καρέκλα CORNER LINE 230X-39

Καρέκλα ξύλινη CORNER LINE 230Χ-39 με ιδιαίτερο design.

 • Ελληνικής κατασκευής
 • Υλικό :Δρυς/Οξιά
 • Δυνατότητα τοποθέτησης μεταλλικών ποδιών [230Χ-27]
 • Επιλογή σε χρωματισμούς του ξύλου της αρεσκείας σας.
 • Επιλογή σε χρωματισμούς υφάσματος της αρεσκείας σας.

 

Ελληνικής κατασκευής

Καρέκλα CORNER LINE 231-39

Καρέκλα ξύλινη CORNER LINE 231-39 με ιδιαίτερο design.

 • Ελληνικής κατασκευής
 • Υλικό :Δρυς/Οξιά
 • Δυνατότητα τοποθέτησης μεταλλικών ποδιών [231-27]
 • Επιλογή σε χρωματισμούς του ξύλου της αρεσκείας σας.
 • Επιλογή σε χρωματισμούς υφάσματος της αρεσκείας σας

 

Ελληνικής κατασκευής

Καρέκλα CORNER LINE 231X-39

Καρέκλα ξύλινη CORNER LINE 231Χ-39 με ιδιαίτερο design.

 • Ελληνικής κατασκευής
 • Υλικό :Δρυς/Οξιά
 • Δυνατότητα τοποθέτησης μεταλλικών ποδιών [231Χ-27]
 • Επιλογή σε χρωματισμούς του ξύλου της αρεσκείας σας.
 • Επιλογή σε χρωματισμούς υφάσματος της αρεσκείας σας

 

Ελληνικής κατασκευής

Καρέκλα CORNER LINE 232-39

Καρέκλα ξύλινη CORNER LINE 232-39 με ιδιαίτερο design.

 • Ελληνικής κατασκευής
 • Υλικό :Δρυς/Οξιά
 • Δυνατότητα τοποθέτησης μεταλλικών ποδιών [232-27]
 • Επιλογή σε χρωματισμούς του ξύλου της αρεσκείας σας.
 • Επιλογή σε χρωματισμούς υφάσματος της αρεσκείας σας.

 

Ελληνικής κατασκευής

Καρέκλα CORNER LINE 232X-39

Καρέκλα ξύλινη CORNER LINE 232Χ-39 με ιδιαίτερο design.

 • Ελληνικής κατασκευής
 • Υλικό :Δρυς/Οξιά
 • Δυνατότητα τοποθέτησης μεταλλικών ποδιών [232Χ-27]
 • Επιλογή σε χρωματισμούς του ξύλου της αρεσκείας σας.
 • Επιλογή σε χρωματισμούς υφάσματος της αρεσκείας σας

 

Ελληνικής κατασκευής

Καρέκλα CORNER LINE 235-39

Καρέκλα ξύλινη CORNER LINE 235-39 με ιδιαίτερο design.

 • Ελληνικής κατασκευής
 • Υλικό :Δρυς/Οξιά
 • Δυνατότητα τοποθέτησης μεταλλικών ποδιών [235-27]
 • Επιλογή σε χρωματισμούς του ξύλου της αρεσκείας σας.
 • Επιλογή σε χρωματισμούς υφάσματος της αρεσκείας σας.

 

Ελληνικής κατασκευής

Καρέκλα CORNER LINE 236-27

Καρέκλα ξύλινη CORNER LINE 236-27 με ιδιαίτερο design.

 • Ελληνικής κατασκευής
 • Υλικό :Δρυς/Οξιά
 • Δυνατότητα τοποθέτησης ξύλινων ποδιών [236-39]
 • Επιλογή σε χρωματισμούς του ξύλου της αρεσκείας σας.
 • Επιλογή σε χρωματισμούς υφάσματος της αρεσκείας σας.

 

Ελληνικής κατασκευής

Καρέκλα CORNER LINE 244-39

Καρέκλα ξύλινη CORNER LINE 244-39 με ιδιαίτερο design.

 • Ελληνικής κατασκευής
 • Υλικό :Δρυς/Οξιά
 • Δυνατότητα τοποθέτησης μεταλλικών ποδιών [244-27]
 • Επιλογή σε χρωματισμούς του ξύλου της αρεσκείας σας.
 • Επιλογή σε χρωματισμούς υφάσματος της αρεσκείας σας.

 

Ελληνικής κατασκευής

Καρέκλα CURVA LINE 168-42

Καρέκλα ξύλινη CURVA LINE 168-42 με ιδιαίτερο design.

 • Ελληνικής κατασκευής
 • Υλικό :Δρυς/Οξιά
 • Δυνατότητα τοποθέτησις στρογγυλών ποδιών [168-43]
 • Επιλογή σε χρωματισμούς του ξύλου της αρεσκείας σας.
 • Επιλογή σε χρωματισμούς υφάσματος της αρεσκείας σας.

 

Ελληνικής κατασκευής

Καρέκλα CURVA LINE 166-42

Καρέκλα ξύλινη CURVA LINE 166-42 με ιδιαίτερο design.

 • Ελληνικής κατασκευής
 • Υλικό :Δρυς/Οξιά
 • Δυνατότητα τοποθέτησις στρογγυλών ποδιών [166-43]
 • Επιλογή σε χρωματισμούς του ξύλου της αρεσκείας σας.
 • Επιλογή σε χρωματισμούς υφάσματος της αρεσκείας σας.

 

Ελληνικής κατασκευής

Καρέκλα CURVA LINE 167-42

Καρέκλα ξύλινη CURVA LINE 167-42 με ιδιαίτερο design.

 • Ελληνικής κατασκευής
 • Υλικό :Δρυς/Οξιά
 • Δυνατότητα τοποθέτησις στρογγυλών ποδιών [167-43]
 • Επιλογή σε χρωματισμούς του ξύλου της αρεσκείας σας.
 • Επιλογή σε χρωματισμούς υφάσματος της αρεσκείας σας.

 

Ελληνικής κατασκευής

Καρέκλα CURVA LINE 250-47

Καρέκλα ξύλινη CURVA LINE 250-47 με ιδιαίτερο design.

 • Ελληνικής κατασκευής
 • Υλικό :Δρυς/Οξιά
 • Δυνατότητα τοποθέτησης τετράγωνων ποδιών [250-39]
 • Επιλογή σε χρωματισμούς του ξύλου της αρεσκείας σας.
 • Επιλογή σε χρωματισμούς υφάσματος της αρεσκείας σας.

 

Ελληνικής κατασκευής

Καρέκλα QUATTRO LINE 243-39

Καρέκλα ξύλινη QUATTRO LINE 243-39 με ιδιαίτερο design.

 • Ελληνικής κατασκευής
 • Υλικό :Δρυς/Οξιά
 • Επιλογή σε χρωματισμούς του ξύλου της αρεσκείας σας.
 • Επιλογή σε χρωματισμούς υφάσματος της αρεσκείας σας.

 

Ελληνικής κατασκευής

Καρέκλα QUATTRO LINE 149-38

Καρέκλα ξύλινη QUATTRO LINE 149-38 με ιδιαίτερο design.

 • Ελληνικής κατασκευής
 • Υλικό :Δρυς/Οξιά
 • Επιλογή σε χρωματισμούς του ξύλου της αρεσκείας σας.
 • Επιλογή σε χρωματισμούς υφάσματος της αρεσκείας σας.

 

Ελληνικής κατασκευής

Καρέκλα QUATTRO LINE 36-181

Καρέκλα ξύλινη QUATTRO LINE 36-181 με ιδιαίτερο design.

 • Ελληνικής κατασκευής
 • Υλικό :Δρυς/Οξιά
 • Επιλογή σε χρωματισμούς του ξύλου της αρεσκείας σας.
 • Επιλογή σε χρωματισμούς υφάσματος της αρεσκείας σας.

 

Ελληνικής κατασκευής

Καρέκλα QUATTRO LINE 30-183

Καρέκλα ξύλινη QUATTRO LINE 30-183 με ιδιαίτερο design.

 • Ελληνικής κατασκευής
 • Υλικό :Δρυς/Οξιά
 • Επιλογή σε χρωματισμούς του ξύλου της αρεσκείας σας.
 • Επιλογή σε χρωματισμούς υφάσματος της αρεσκείας σας.

 

Ελληνικής κατασκευής

Καρέκλα ELEGANCE LINE 141Β-01

Καρέκλα ξύλινη ELEGANCE LINE 141Β-01 με ιδιαίτερο design.

 • Ελληνικής κατασκευής
 • Υλικό :Δρυς/Οξιά
 • Επιλογή σε χρωματισμούς του ξύλου της αρεσκείας σας.
  Επιλογή σε χρωματισμούς υφάσματος της αρεσκείας σας.

 

Ελληνικής κατασκευής

Καρέκλα ELEGANCE LINE 159-01

Καρέκλα ξύλινη ELEGANCE LINE 159-01 με ιδιαίτερο design.

 • Ελληνικής κατασκευής
 • Υλικό :Δρυς/Οξιά
 • Επιλογή σε χρωματισμούς του ξύλου της αρεσκείας σας.
 • Επιλογή σε χρωματισμούς υφάσματος της αρεσκείας σας.

 

Ελληνικής κατασκευής

Καρέκλα ELEGANCE LINE 160ΝΜ-01

Καρέκλα ξύλινη ELEGANCE LINE 160ΝΜ-01 με ιδιαίτερο design.

 • Ελληνικής κατασκευής
 • Υλικό :Δρυς/Οξιά
 • Επιλογή σε χρωματισμούς του ξύλου της αρεσκείας σας.
 • Επιλογή σε χρωματισμούς υφάσματος της αρεσκείας σας.

 

Ελληνικής κατασκευής

Καρέκλα ELEGANCE LINE 141Μ-01

Καρέκλα ξύλινη ELEGANCE LINE 141Μ-01 με ιδιαίτερο design.

 • Ελληνικής κατασκευής
 • Υλικό :Δρυς/Οξιά
 • Επιλογή σε χρωματισμούς του ξύλου της αρεσκείας σας.
 • Επιλογή σε χρωματισμούς υφάσματος της αρεσκείας σας

 

Ελληνικής κατασκευής

Καρέκλα CLASSIC LINE 145Τ-01

Καρέκλα ξύλινη CLASSIC LINE 145Τ-01 με ιδιαίτερο design.

 • Ελληνικής κατασκευής
 • Υλικό :Δρυς/Οξιά
 • Διακοσμητικό πλάτης : Καμπαράς
 • Επιλογή σε χρωματισμούς του ξύλου της αρεσκείας σας.
 • Επιλογή σε χρωματισμούς υφάσματος της αρεσκείας σας.

 

Ελληνικής κατασκευής

Καρέκλα CLASSIC LINE 162Α-01

Καρέκλα ξύλινη CLASSIC LINE 162Α-01 με ιδιαίτερο design.

 • Ελληνικής κατασκευής
 • Υλικό :Δρύς/Οξιά
 • Επιλογή σε χρωματισμούς του ξύλου της αρεσκείας σας.
 • Επιλογή σε χρωματισμούς υφάσματος της αρεσκείας σας.

 

Ελληνικής κατασκευής

Καρέκλα CLASSIC LINE 163ΚΑ-06

Καρέκλα ξύλινη CLASSIC LINE 163ΚΑ-01 με ιδιαίτερο design.

 • Ελληνικής κατασκευής
 • Υλικό :Δρύς/Οξιά
 • Διακοσμητικό πλάτης :Φυτίλι
 • Επιλογή σε χρωματισμούς του ξύλου της αρεσκείας σας.
 • Επιλογή σε χρωματισμούς υφάσματος της αρεσκείας σας.